opl cat water

Subcategorieën

Saneringsbord blog 640x640Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (grond)water of baggerspecie dienen leidinggevenden op een project over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne. Zoals verwoord in de CROW-publicatie 400.

De DLP-er voert zelfstandig zijn/haar taken uit met voldoende kennis van de wetgeving, het proces, risico’s en de te treffen maatregelen, om de werkzaamheden op een verantwoorde manier te laten verlopen. Daarbij treedt de DLP-er handelend en corrigerend op bij het niet voldoen aan de door de betrokken deskundige vastgestelde te treffen maatregelen, overschrijden van de actiewaarden en/of onvoorziene omstandigheden. De DLP-er is verantwoordelijk voor het opnemen van registraties in het logboek.

De Wilde Opleidingen heeft een DLP cursus ontwikkeld waarbij onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Wet- en regelgeving
 • Voorbereiding van werkzaamheden in of met verontreinigde grond of grondwater
 • (Bodem)onderzoek en V&G aspecten in de ontwerpfase
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond of grondwater
 • Risicoherkenning, -beoordeling en beheersing
 • Arbeidshygiëne
 • Milieuhygiëne
 • Metingen & meetstrategieën
 • Vaardigheden voor het geven van leiding en het houden van toezicht
 • Niet voorziene situaties en opschalen

Na afloop van de cursus doet u examen en ontvangt u een certificaat en een pasje. Hiermee voldoet u aan de voorwaarden van de CROW 400.

Vooropleiding

Gezien de zwaarte van de stof is het aan te bevelen te beschikken over een opleiding op MBO niveau. Tevens dient men de Nederlandse taal in voldoende mate te beheersen.

Locatie

De cursus wordt gegeven op onze cursuslocatie in Beverwijk recht tegenover het NS-station. Heeft u interesse in een in-company training, neemt u dan contact met ons op.

Duur

De DLP-cursus behelst 2 dagen. De start van de cursus is om 09.00 uur.

Kosten

€ 550,- euro per persoon, inclusief koffie, thee, lunch en een originele uitgave van de CROW publicatie 400.

Contact

Klik hier voor contactgegevens wanneer u een cursist wilt aanmelden of meer informatie wilt ontvangen

Aanmelden
Dat kan door een mail met gegevens te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of direct via het aanmeldformulier op deze website.

 

Een DLP-er moet handelend en corrigerend optreden daar waar werkzaamheden niet goed worden uitgevoerd. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er tegen het advies van een veiligheidskundige wordt ingegaan, wanneer er actiewaarden worden overschreden of wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen. Daarnaast is het de taak van een  DLP-er om alles te registreren in het logboek .

De Wilde Opleidingen heeft een ééndaagse DLP herhaling cursus  ontwikkeld waarbij onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Uitwisselen van ervaringen en opgedane kennis
 • Registratie van onder meer logboeken
 • Interpretaties van meetstrategieeen, meetresultaten, luchtkwaliteitsmetingen.
 • Signaleren en melden van afwijkingen tijdens werken in verontreinigde grond
 • Toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Het wettelijk kader en een update van de laatste wet- en regelgeving
 • Handhaving door bevoegd gezag en arbeidsinspectie
 • Bodemonderzoek lezen en interpreteren
 • Risicoherkenning, -beoordeling en -beheersing

Na afloop van de cursus krijgt u een bewijs van deelname waarmee u voldoet aan de voorwaarden van de CROW 400.

Duur

De cursus begint om 09.00 uur en eindigt om 15.00 uur.

Locatie

De cursus wordt gegeven op onze cursuslocatie in Beverwijk. Heeft u interesse in een inhouse training, neemt u dan contact met ons op.

Kosten

€ 175,= euro per persoon, inclusief koffie, thee en lunch

Contact

Klik hier voor contactgegevens wanneer u een cursist wilt aanmelden of meer informatie wilt ontvangen 

Aanmelden
Dat kan door een mail met gegevens te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of direct via het aanmeldformulier op deze website.

 

De Wilde ingenieurs groep • Velserweg 16 • 1942 LD Beverwijk • T. 0251 - 22 22 62 • F. 0251 - 22 20 11 • E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.sitemap

Go To Top