maandag, 10 februari 2014 11:41

Inspectie SZW & Boeteoplegging

De laatst maanden zijn er veel berichten in het nieuws gebracht over bedrijven die hoge boetes opgelegd hebben gekregen door de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie). Zo heeft een Stichting voor Jeugdzorg en Hulpverlening een boete opgelegd gekregen van € 100.800,- vanwege het illegaal verwijderen van asbest. Helaas is dit geen uitzondering.

De Inspectie SZW kondigt de campagnes aan op haar website. Hier staat waar het de komende periode extra aandacht aan gaat besteden. In de meeste gevallen geven ze hierbij ook de informatie waaraan u moet voldoen en stellen ook tools ter beschikking. Hiermee kunt u zich dus goed voorbereiden op deze campagnes.

Naast deze campagnes voert de Inspectie SZW ook onaangekondigde bezoeken uit. Een groot deel van deze onaangekondigde bezoeken worden in de bouwsector uitgevoerd. Maar ook de andere sectoren worden bezocht. In de meeste gevallen wordt er tijdens een inspectie van de Inspectie SZW gecontroleerd of de Arbeidsomstandighedenwet op de juiste manier wordt nageleefd. Als de inspecteur constateert dat er overtredingen zijn zal hij handhavend optreden. Deze actie zal altijd schriftelijk bevestigd worden waarin o.a. staat aangegeven binnen welk termijn de overtreding opgeheven moet zijn. Bij ernstige overtredingen zal er altijd handhavend opgetreden worden.

Voorbeelden van ernstige overtredingen zijn:

  • Er is geen melding/kennisgeving gedaan naar de Inspectie SZW terwijl dit wel verplicht is. Voorbeelden zijn een asbestsanering, een bouwwerk > 500 mandagen, duikarbeid of een arbeidsongeval;
  • Voor de aard van de werkzaamheden is het noodzakelijk om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen, echter vanuit de werkgever is er geen toezicht op het naleven van deze draagplicht;
  • Medewerkers voeren werkzaamheden uit waarvoor ze niet aantoonbaar bekwaam zijn;
  • Jeugdige werknemers < 16 jaar worden gedwongen om langer te werken dan wettelijk is toegestaan.

Als er ernstige overtredingen geconstateerd worden, kan er door de inspecteur van de Inspectie SZW direct een boeterapport opgemaakt worden. Er kan direct een boeterapport aangezegd worden als:

  • Er buitenlandse medewerkers tewerk worden gesteld, die niet in het bezit zijn van de vereiste documenten en er dus sprake is van illegale tewerkstelling;
  • Medewerkers ontvangen minder loon dan het voor hem/haar geldende minimumloon en minimum vakantiebijslag.

De meest voorkomende (ernstige) overtredingen waarvoor een boeterapport wordt opgesteld door de Inspectie SZW zijn het ontbreken van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), het niet geven van voorlichting en onderricht van de medewerkers en het niet houden van toezicht tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

Om u en uw medewerkers op de hoogte te brengen wat de bevoegdheden van inspecteurs zijn van de Inspectie SZW hebben we een flyer opgesteld en een toolbox. Met deze toolbox kunt u, uw medewerkers informeren. Beide documenten kunt u hieronder gratis downloaden.

Dus hou je aan de regels en voorkom hiermee hoge boetes!

Jeroen

 

Lees 2157 keer Laatst aangepast op dinsdag, 11 maart 2014 08:34

De Wilde ingenieurs groep • Velserweg 16 • 1942 LD Beverwijk • T. 0251 - 22 22 62 • F. 0251 - 22 20 11 • E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.sitemap

Go To Top