maandag, 25 november 2013 06:17

Graafschade aan kabels en leidingen voorkomen

Jaarlijks gaat 400.000 keer de schop in de grond voor graafwerkzaamheden. In maar liefst 10% van de gevallen wordt daarbij schade toegebracht aan het kabel- en leidingennetwerk. Goed voor een directe schade van 27 miljoen Euro! En uit een brief die Minister Kamp aan de Eerste Kamer stuurde, kunnen we opmaken dat we daar nog eens 130 miljoen aan indirecte schade bij op kunnen tellen!

In 2012 werd 7% meer graafschades gemeld dan in 2011. Het aantal schades moet drastisch naar beneden. Recent is door de sector zelf als norm gesteld dat 1 op de 20 haalbaar moet zijn, een halvering van de schades dus. Het voorkomen van graafschade is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, netwerkbeheerder en de graver. Een overzicht van een aantal initiatieven die door verschillende organisaties en groeperingen in 2013 zijn genomen:

-       -  Het agentschap Telecom gaat 30 graafbedrijven nauwlettend in de gaten houden. Dit zijn de grootste veroorzakers van graafschade. De bedrijven worden gecontroleerd of er aan alle eisen worden voldaan en onderliggende contracten worden onderzocht om na te gaan of de opdracht zorgvuldig is verstrekt en alle betrokken partijen hun rol in het graafproces goed uitvoeren. Tevens helpt het agentschap de bedrijven te zorgen dat het proces van zorgvuldig graven beter wordt nageleefd. De controles kunnen leiden tot boetes die kunnen oplopen tot € 250.000.

-       -  Het Kabel en Leiding overleg (KLO) en het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW) hebben de publicatie 250 ‘Zorgvuldig graafproces’ en de bijbehorende instructiekaart vernieuwd in een frisse visuele en eenvoudiger opzet. De nieuwe kaart is speciaal gericht op het praktische gebruik door het uitvoerend graafteam. De kaart is digitaal en geheel kosteloos beschikbaar via de website van het KLO

-       -  CROW heeft het rapport ‘werkmethodieken kabels en leidingen’ gepubliceerd. Het rapport is een referentie voor alle partijen die betrokken zijn bij werkzaamheden in of op de openbare grond waar kabels en leidingen aanwezig zijn in de bodem. Via www.crow.nl. kan het rapport worden besteld.

-        - Het Gemeentelijk platform Kabels & Leidingen (GPKL) heeft alle beschikbare ‘Good Practices’ op haar website gezet. ‘Good Practice’, is een verzamelnaam voor de verschillende richtlijnen, handreikingen en werkwijzen die te maken hebben met kabels en leidingen in de openbare ondergrondse ruimte. Er is bij gemeenten sprake van een lappendeken aan regels. Daarom heeft het GPKL, in goed overleg met de VNG, een integrale modelverordening kabels & leidingen ontwikkeld. In de regeling staan de rechten en plichten van de betrokken partijen bij het leggen, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen. Een overzicht van de modelregeling en de good practices vindt u op www.gpkl.nl submenu Good Practice.

-       -  Cumela, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra heeft een tweedaagse cursus Veilig en zorgvuldig graven ontwikkeld voor machinisten, grondwerkers en uitvoerders. Tijdens de cursus wordt er, naast het gebruik van een grondkaart met de gebiedsinformatie, detectie apparatuur en het graven van proefsleuven, extra aandacht besteed aan het samenwerken en communiceren op de bouwplaats. De cursus start in december en voor de eerste honderd deelnemers is er subsidie beschikbaar. Aanmelden voor deze cursus kan via de website van Cumela.

Hogere Veiligheidskundigen van de Wilde Groep begeleiden verschillende bedrijven bij graafwerkzaamheden en ook wij willen natuurlijk graag meer dan ons steentje bijdragen daar waar het gaat om het verlagen van de graafschades. Daarom hebben wij recentelijk een gratis te downloaden toolbox zorgvuldig graven voor u ontwikkeld.

Hou het veilig!

 

Jeroen

Lees 2695 keer Laatst aangepast op maandag, 25 november 2013 07:32

De Wilde ingenieurs groep • Velserweg 16 • 1942 LD Beverwijk • T. 0251 - 22 22 62 • F. 0251 - 22 20 11 • E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.sitemap

Go To Top