De inspectie SZW heeft in 2011 ruim 34 miljoen Euro aan bestuurlijke boetes opgelegd. Dat blijkt uit het jaarrapport over 2011, het eerste rapport van de inspectie SZW sinds het samengaan van de Arbeidsinspectie (AI), de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD).

 

De meeste boetes werden uitgedeeld op het terrein van arbeidsmarkt fraude. De inspectie SZW heeft bij 9.2225 inspecties, 11.935 werkgevers gecontroleerd op naleving van de Wav (wet arbeid vreemdelingen) en de WML (wet minimum loon). Bij 17% van de controles was er sprake van illegale werknemers of onderbetaling. Het totaal aantal boeterapporten kwam uit op 2495, ruim 10% hoger dan een jaar daarvoor. Het merendeel van de rapporten (2399) werd uitgeschreven in het kader van de Wav. Circa 39% van de illegaal tewerkgestelde personenis afkomstig uit Bulgarije of Roemenie. Dat was in 2010 31%. De verschillen in overigen nationaliteiten zijn in vergelijking met 2010 minimaal.

 

De WML-cijfers laten een daling zien ten opzichte van 2010, toen de Inspectie SZW 127 boeterapporten voor onderbetaling heeft opgemaakt. In 2011 waren dat er 96. Deze daling is te verklaren door een wijziging in het handhavingsbeleid van de WML op basis waarvan bij de inspecties een uniforme arbeidsduur van 40 uur per week wordt gehanteerd. In een aantal zaken is in 2011 geen boetebeschikking opgelegd omdat deze nog waren gebaseerd op een lagere normale arbeidsduur. Daarnaast heeft een uitspraak van de Raad van State geleid tot minder boeterapporten. Op grond van deze uitspraak kon artikel 18b. lid 2 WML (de werkgever is beboetbaar als hij niet of niet tijdig bepaalde bescheiden levert die nodig zijn voor het onderzoek) niet worden toegepast bij inlenen/aanneming van werk en in de gevallen waarbij de werknemer niet fysiek aanwezig was op de werkplek. Per 1 maart 2012 is de WML op dit punt gerepareerd door de invoering van een vermoeden van werkgeverschap. De inspecteur kan personen die hij tijdens een inspectie aantreft in een onderneming beschouwen als werknemer.

 


Bron: jaarraport SZW 2011

 

 

 

 

De Wilde ingenieurs groep • Velserweg 16 • 1942 LD Beverwijk • T. 0251 - 22 22 62 • F. 0251 - 22 20 11 • E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.sitemap

Go To Top