Sinds 1999 moeten aannemers hun projecten voor Rijkswaterstaat uitvoeren volgens het principe van Externe Kwaliteitsborging (dit geldt niet voor alle projecten van Rijkswaterstaat). Een van de belangrijke consequenties hiervan is dat de aannemer per projectonderdeel kwaliteitsregistraties bij Rijkswaterstaat moet indienen. Pas als de kwaliteitsregistraties zijn goedgekeurd, wordt het projectonderdeel door Rijkswaterstaat betaald.

Volgens de 'Leidraad Kwaliteitszorg Uitvoering RWS Werken' wordt onder kwaliteitsborging verstaan:

"Alle geplande en systematische activiteiten, geïmplementeerd binnen het kader van het kwaliteitssysteem en waar nodig aangetoond, om in voldoende mate vertrouwen te geven dat een product of dienst aan kwaliteitseisen zal voldoen. Indien de kwaliteitseisen niet volledig de behoeften van de gebruiker weergeven, kan kwaliteitsborging niet in voldoende mate vertrouwen geven."

Externe kwaliteitsborging in de praktijk

De Externe Kwaliteitsborging moet worden uitgevoerd door de 'Onafhankelijke Functionaris van de Aannemer', de zogenaamde OFA. Deze OFA dient borgingsmaatregelen uit te voeren met een zodanige frequentie en op zodanige tijdstippen dat daarmee de betrouwbaarheid van de kwaliteitsregistraties wordt aangetoond. Essentieel is dat de OFA een onafhankelijk en objectief oordeel velt over de naleving van de voor het project geldende kwaliteitsplannen.

Taken van de 'Onafhankelijke Functionaris van de Aannemer' (OFA)

De taken van de OFA kunnen worden gesplitst in twee hoofdtaken: 

1. Voorbereidende en algemene taken

- Bestek per onderdeel (grondwerk, heiwerk, etc.) op bestekseisen doornemen.
- Per onderdeel borgingsmaatregelen bepalen en vastleggen in een borgingsplan.
- Controleren of bestekseisen in het projectkwaliteitsplan en de standaardprocedures verwerkt zijn.
- Controleren of alle project specifieke eisen in keuringsplannen zijn opgenomen.
- Toevoegen van activiteiten aan het plan die wel in de risicoanalyse genoemd worden, maar niet in de project specifieke bestekseisen.
- Borgingsmaatregelen samenstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de directie UAV.
- Borgingsmaatregelen aanpassen bij wijziging werkwijzen.

2. Taken tijdens de uitvoering van het project

In onafhankelijkheid beoordelen van de betrouwbaarheid van de kwaliteitsregistraties.
Uitvoeren toetsen conform het borgingsplan:

- Toetsen of de van toepassing verklaarde procedures conform voorschrift wordt uitgevoerd;
- Toetsen of gewerkt wordt conform de geaccepteerde werkplannen.
- Keuringen uitvoeren op in het bestek voorgeschreven eisen.
- Controleren of afwijkingen tijdig worden gesignaleerd en adequaat worden gecorrigeerd.
- Vastleggen van de toetsresultaten en periodiek rapporteren aan de ondertekenaar van het contract, en het archiveren van de toetsresultaten. 

Externe Kwaliteitsborging door De Wilde infra

De Wilde infra heeft ruime ervaring met EKB en heeft de beschikking over een aantal ervaren adviseurs, die op projecten als OFA hebben gefungeerd en Rijkswaterstaat hebben ondersteund bij EKB-aspecten. Indien u op zoek bent naar een OFA, of naar een partij die u kan adviseren in Externe Kwaliteitsborging, dan bent u bij De Wilde infra aan het juiste adres.

De Wilde ingenieurs groep • Velserweg 16 • 1942 LD Beverwijk • T. 0251 - 22 22 62 • F. 0251 - 22 20 11 • E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.sitemap

Go To Top