Aanvragen-bus-melding

Voor graafwerkzaamheden in sterk bodemverontreiniging is altijd een vergunning nodig. Dit kan in de vorm van een saneringsplan of een BUS melding. Wilt u weten wanneer u een BUS melding of een saneringsaanvraag moeten indienen? De Rijksoverheid heeft een stappenschema beschikbaar die duidelijk uitlegt wanneer een BUS melding volstaat en in welke gevallen u een saneringsplan moet indienen

Een BUS melding staat voor Besluit Uniforme Saneringen en bestaat uit een versimpelde procedure om makkelijk en snel het bevoegd gezag te informeren over de voorgenomen bodemsanering. De procedure voor een BUS melding varieert tussen de 5 werkdagen voor een tijdelijke uitplaatsing van grond tot 5 weken voor het mobiliseren van de gesaneerde grond. De Wilde Infra kan de BUS melding voor u verzorgen.

Opstellen saneringsplannen voor zowel land- als waterbodem

Het doel van een saneringsplan is om te komen tot een gedetailleerde uitwerking van de uit te voeren werkzaamheden en te komen tot een raming van de kosten.

Het saneringsplan dient informatie te bevatten op basis waarvan:

- Het bevoegd gezag een goedkeuring kan geven over de sanering;
- De financiële middelen gereserveerd kunnen worden;
- Een bestek inclusief bestektekeningen en bestekraming kan worden opgesteld;
- De benodigde vergunningen worden aangevraagd.

Milieukundige begeleiders houden tijdens de bodemsanering toezicht of de juiste processen worden gevolgd en tevens waarborgen zij de kwaliteit van de milieukundige processen ten behoeve van de veiligheid van mens en omgeving. Daarbij worden twee hoofdtaken onderscheiden, namelijk de milieukundige processturing en de milieukundige verificatie.

Wanneer er sprake is van restverontreiniging is er in veel gevallen nog een stuk nazorg nodig. Daarbij houdt de milieukundige begeleider door middel van monitoring het verloop van de restverontreiniging goed in de gaten. De Wilde Infra kan de milieukundige begeleiding voor de saneerder volledig op zich nemen en adviezen op maat verzorgen.

Om risico’s op de werkplek en van de werkzaamheden tot een acceptabel niveau terug te brengen, verzorgt De Wilde Infra startwerkvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen ontvangen werknemers die te maken krijgen met verontreinigd grond, de juiste instructies om zo veilig mogelijk de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Neem direct contact met ons op
Uiteraard zijn wij graag bereid om in een vrijblijvend gesprek de mogelijkheden met u door te nemen. Bel vrijblijvend met 0251-74 5100 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Wilde ingenieurs groep • Velserweg 16 • 1942 LD Beverwijk • T. 0251 - 22 22 62 • F. 0251 - 22 20 11 • E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.sitemap

Go To Top