BRL-7000De SIK BRL 7000 heeft betrekking op de uitvoering van (water)bodem saneringen, zowel in het kader van de Wet bodembescherming als in het kader van de Wet milieubeheer. Daar waar CROW publicatie 132 iets zegt over het kennisniveau van personeel dat werkt met verontreinigde grond, heeft de BRL 7000 tot doel de kwaliteit te waarborgen bij de uitvoering van de sanering.

SIKB BRL 7000 Certificeren
Na het behalen van het SIKB BRL 7000 certificaat heeft een aannemer de erkenning voor het uitvoeren van saneringen waarbij sprake is van sterk verontreinigde bodem.

De SIKB BRL 7000 kent vier onderliggende protocollen, te weten;

  • Protocol BRL 7001:           Uitvoering landbodemsaneringen met conventionele methoden
  • Protocol BRL 7002:           Uitvoering landbodemsaneringen met in-situ methoden
  • Protocol BRL 7003:           Uitvoeringen van ingrepen en saneringen  in de waterbodem
  • Protocol BRL 7004:           Tijdelijk uitplaatsen van grond zoals omschreven in BUS

Protocol BRL 7004 is een veel toegepast protocol voor o.a. organisaties die werkzaamheden uitvoeren aan kabels en leidingen. Bedrijven die gecertificeerd zijn voor protocol BRL 7001 mogen ook de werkzaamheden voor het tijdelijk uitplaatsen van grond (protocol 7004) verrichten waarbij er geen sprake van een saneringsdoelstelling maar de grond alleen wordt gescheiden en ontgraven en in het oorspronkelijk profiel wordt teruggeplaatst.

BRL 9335 certificeren
Bedrijven die werken met transport, acceptie, opslaan en samenvoegen van kleine partijen grond moeten BRL 9335 gecertificeerd zijn. Hiermee wordt aan bevoegd gezag kenbaar gemaakt dat een maximale inspanning is gepleegd om binnen de regelgeving te werken. Door de certificaathouder wordt een sluitende depot administratie bijgehouden en is iedere partij op elk moment traceerbaar. Binnen de BRL 9335 (protocol 9335-1 en 9335-4) worden functionarissen aangewezen, ieder met eigen taken en verantwoordelijkheden. Het gaat om een acceptant, monsternemer, adviseur/ beslisser, en depotbeheerder. De Wilde Infra ondersteunt u bij de implementatie van BRL 9335 in uw organisatie en bij het onderhouden daarvan! 

Uitvoeren van interne audits

Conform de BRL 7000 (paragraaf 3.10) dienen aannemers jaarlijks een interne audit uit te voeren op alle geregistreerde kwaliteitsverantwoordelijke personen op de locatie van uitvoering. Tevens dient jaarlijks het betreffende BRL7000-protocol te worden beoordeeld op actualiteit en volledigheid van procedures. De Wilde Infra levert u onafhankelijke adviseurs die deze interne audits voor u uitvoeren. Hierbij wordt gekeken of alle

op de locatie verplicht aanwezige stukken (BUS-melding, beschikking, melding aanvang sanering, uitvoeringsplannen etc.) aanwezig zijn en of er wordt gewerkt conform de gestelde eisen. U ontvangt van ons een rapportage waarbij op normvraag wordt aangegeven welke eventuele verbeterpunten zijn geconstateerd.

Neem direct contact met ons op
Uiteraard zijn wij graag bereid om in een vrijblijvend gesprek de mogelijkheden met u door te nemen. Bel vrijblijvend 0251 -745100 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Wilde ingenieurs groep • Velserweg 16 • 1942 LD Beverwijk • T. 0251 - 22 22 62 • F. 0251 - 22 20 11 • E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.sitemap

Go To Top