BRL 1000

De Nationale Beoordelingsrichtlijn 1000 (BRL 1000) is specifiek bedoeld voor het nemen van de monsters om aan het besluit bodemkwaliteit te kunnen voldoen. Ieder bedrijf die te maken heeft met producten die voor meer dan 10% uit silicium, calcium en/of aluminium bestaan moet aan een milieuhygiënische verklaring kunnen voldoen. Op het moment dat u BRL 1000-gecertificeerd bent, kunt u zelf de monsters nemen om deze milieuhygiënische onderzoeken plaats te kunnen laten vinden.

BRL 2000

De Nationale Beoordelingsrichtlijn 2000 (BRL 2000) staat voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. Op het moment dat u BRL 2000-gecertificeerd bent, kunt u uw eigen milieuhygiënisch onderzoek uitvoeren. Waarmee u bijvoorbeeld een kwaliteitsgarantie kunt geven over uw producten.

BRL 6000

De Nationale Beoordelingsrichtlijn 6000 (BRL 6000) is specifiek bedoeld voor de milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen. Op het moment dat u BRL 6000-gecertificeerd bent, houdt dit in dat u controles kunt uitvoeren op de door de aannemers uitgevoerde bodemsaneringen. Hiermee kunt u controleren of de gemaakte afspraken over de saneringen worden uitgevoerd en bij afwijkingen kunt u hier snel bij ingrijpen. Uiteindelijk bent u met deze certificering verantwoordelijk voor de eindsituatie van de bodemsanering.

BRL 7000

De Nationale Beoordelingsrichtlijn 7000 (BRL 7000) is specifiek bedoeld voor het toepassen van bodemsaneringen. Op het moment dat u BRL 7000-gecertificeerd bent, houdt dat in dat u verantwoordelijk bent voor het informeren, organiseren en het controleren van bodemsaneringen. Dit heeft als gevolg dat u uw kwaliteit continu kan borgen zonder dat uw expertise en creativiteit hier onder lijden. Ook wordt u met deze certificering geschikt geacht om milieukundige begeleiding en evaluatie te kunnen regelen en met eventuele afwijkingen om te kunnen gaan.

De certificering BRL 7000 is opgedeeld in 3 delen. Voor deze delen kunt u een aparte certificatie halen namelijk:

• BRL 7001: sanering landbodem met conventionele methoden(o.a. ontgraving en grondwaterontrekking)

• BRL 7002: sanering landbodem met in situ methoden(alle technieken om verontreiniging te verwijderen of onschadelijk te maken, waarbij de bodem niet wordt verplaatst.)

• BRL 7003: sanering waterbodem (onder water)

• BRL 7004: waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van tijdelijk uitplaatsen van verontreinigde grond

De Wilde advies begeleidt u bij de voorbereiding voor al deze certificeringen en het onderhoud van uw kwaliteitssysteem.

De Wilde ingenieurs groep • Velserweg 16 • 1942 LD Beverwijk • T. 0251 - 22 22 62 • F. 0251 - 22 20 11 • E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.sitemap

Go To Top