Veilig werken omdat de wet erom vraagt, omdat het de kosten verlaagt, het boetes voorkomt en:
vooral ook omdat iedere medewerker telt!
Wij ondersteunen bedrijven in heel Nederland in veiligheids-, kwaliteits- en milieuzorg.
De Wilde Groep, specialisten in veilig werken.

De geheimen van De Wilde ingenieurs groep

corporate banner 003

Ook zo benieuwd naar 'de geheimen' van De Wilde ingenieurs groep?

lees verder

 

Wij zijn op zoek naar een Hogere Veiligheidskundige om ons team te versterken!

ISO45001-dewildegroep

Ben jij de collega die ons team komt versterken bij het uitvoeren van Risico-analyses, opstellen en valideren van V&G plannen, uitvoeren van CE trajecten in de industriele sector en bodem?

Lees meer

 

De Wilde groep wint IJmond Onderneemt! Award!

 DKVV

 

Wij zijn trots dat wij de IJmond Onderneemt! Award 2016 in ontvangst hebben mogen nemen.

Lees verder

 

Werktveilig.nl als online tool voor instructies

Computerschermkopie

Werktveilig.nl is de online applicatie om uw veiligheidsinstructies te delen met uw medewerkers, bezoekers of opdrachtnemers in combinatie met een kennistest.

lees verder

Cursusrooster

VCA diploma

Meerdere keren per maand worden er in ons klassiek ingerichte cursuszaal diverse opleidingen georganiseerd zoals o.a. VCA en BHV-opleidingen. 

 

cursusrooster

Nieuwsbrief 1 - 2021

Nieuwsbrief 1 2021

Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de dispensatieregeling voor diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register (VCA) en wijzigingen inzake de richtlijn vakbekwaamheid (code 95). 

Lees hier

Doel van de cursus

In de cursus wordt ingegaan op alle van toepassing zijnde aspecten voor het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden. De cursus is een van de criteria om aangewezen te kunnen worden als Vakbekwaam Persoon of Ploegleider.

Cursusinhoud

• In de cursus wordt ingegaan op alle van toepassing zijnde aspecten voor het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden:

• wetgeving en normen;

• kennis van de norm NEN-EN 50110 en NEN 3140;

• risico's verbonden aan elektriciteit;

• werkvoorschriften voor lage spanning;

• werkvoorschriften in de praktijk;

• inspectie van arbeidsmiddelen;

• het in bedrijf nemen van installaties.

Doelgroep

Een ieder die vanuit zijn of haar vakgebied elektrotechnische werkzaamheden verricht. De cursus is bedoeld voor personen die aangewezen moeten worden als Vakbekwaam Persoon of als Ploegleider.

Vooropleiding

Het is gewenst dat cursisten tenminste een elektrotechnische vakopleiding op niveau 2 volgens Wet Educatie en Beroepsopleidingen hebben behaald.

Groepsgrootte

Minimaal 6, maximaal 8 personen.

Cursusduur

De cursusduur is 2 dagen.

Lestijd is van 9.00 - 16.00 uur .

Examen

De opleiding is gebasseerd en volledig afgestemd op de eindtermen van STIPEL en kan worden afgesloten met een officieel examen. Bij afsluitingen met goed gevolg ontvangt de deelnemer een STIPEL-certificaat. Enkel een bewijs van deelname is ook mogelijk.

Locatie

Beverwijk of Amersfoort.

In-company

In-company cursussen behoren tot de mogelijkheden.

Kosten

De cursusprijs bedraagt € 450,- p.p. exclusief BTW en examenkosten. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal en lunch. De examenkosten bedragen € 320,- p.p. exclusief BTW.

Voor in-company cursussen gelden afwijkende prijzen. U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen.

 

Ga naar het aanmeldformulier of ga terug naar het opleidingsoverzicht.

 

Doel van de cursus

Na afronding van de opleiding is de cursist in staat een verantwoorde en veilige bedrijfsvoering te waarborgen.

Cursusinhoud

Met deze cursus krijgt de deelnemer:

• kennis en inzicht in de Arbowet;

• kennis van de norm NEN-EN 50110 en NEN 3140;

• kennis van de risico's bij werkzaamheden;

• vaardigheid in het beoordelen en creëren van een veilig werkgebied;

• vaardigheid in het opstellen van werkvergunningen;

• praktijkopdrachten in het practicum.

Doelgroep

Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en veiligheid bij werkzaamheden aan of in de nabijheid van laagspanningsinstallaties.

Vooropleiding

• Een certificaat van vakbekwaamheid Vakbekwaam Persoon Laagspanning, of;

• opleiding minimaal MBO-E niveau (WEB 4), of;

• ervaring met het veilig stellen van werkgebieden in de laagspanningsaanleg.

Groepsgrootte

Minimaal 6 personen, maximaal 8 personen.

Cursusduur

De cursusduur is 3 dagen.

Lestijd is van 9.00 - 16.00 uur

Examen

De opleiding is gebaseerd en volledig afgestemd op de eindtermen van STIPEL en kan worden afgesloten met een officieel examen. Bij afsluitingen met goed gevolg ontvangt de deelnemer een STIPEL-certificaat. Enkel een bewijs van deelname is ook mogelijk.

Locatie

Beverwijk en Amersfoort

In-company

In-company cursussen behoren tot de mogelijkheden.

Kosten

De cursus prijs bedraagt € 675,- p.p. exclusief BTW en examenkosten. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal en lunch. De examenkosten bedragen € 320,- p.p. exclusief BTW.

Voor in-company cursussen gelden afwijkende prijzen. U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen.

 

Ga naar het aanmeldformulier of ga terug naar het opleidingsoverzicht.

klik hier voor het cursusrooster 

 

Doel van de cursus

Het opleiden tot Vakbekwaam Persoon. De NEN 3840 zegt hierover het volgende: "Iemand met een relevante opleiding en ervaring waardoor hij of zij in staat is gevaren te voorkomen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt."

Cursusinhoud

In de cursus wordt ingegaan op alle van toepassing zijnde aspecten voor het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden, als:

• wetgeving en normen;

• kennis van de norm NEN-EN 50110 en NEN 3840;

• kennis van de elektriciteitsvoorziening;

• kennis van de opbouw en de functie van de installatie;

• werkvoorschriften in de praktijk;

• veiligstellen van elektrische installaties;

• het in bedrijf nemen van installaties.

Aan de hand van diverse praktijksituaties worden in het hoogspanningspracticum, onder de werkelijke bedrijfsspanning, opdrachten uitgevoerd.

Doelgroep

Een ieder die vanuit zijn of haar vakgebied elektrotechnische werkzaamheden verricht aan en in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties.

Vooropleiding

Het is gewenst dat cursisten tenminste een elektrotechnische vakopleiding op niveau 2 volgens Wet Educatie en Beroepopleidingen hebben gehaald.

Groepsgrootte

Maximaal 4 personen.

Cursusduur

De cursusduur is 4 dagen.

Lestijd is van 8.30 - 16.00 uur .

Examen

De cursus wordt afgerond met een STIPEL-examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een diploma. Dit diploma is 3 jaar geldig.

Locatie

Amersfoort

In-company

De mogelijkheid bestaat om het theoriegedeelte in-company te verzorgen.

Kosten

De cursusprijs bedraagt € 1.535,- p.p. exclusief BTW en examenkosten. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal en lunch. De examenkosten bedragen € 340,- p.p. exclusief BTW.

Voor in-company cursussen gelden afwijkende prijzen. U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen.

 

Ga naar het aanmeldformulier of ga terug naar het opleidingsoverzicht.

 

Doel van de cursus

Het opleiden tot Voldoend Onderricht Persoon. Een VOP mag werkzaamheden van beperkte omvang en beperkt risico aan elektrotechnische installaties uitvoeren. De norm zegt hier het volgende over: "Iemand die voldoende is geïnstrueerd door vakbekwame personen waardoor hij of zij in staat is gevaren te voorkomen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt. Voldoend onderrichte personen moeten een bedrijfsinstructie hebben gevolgd, waarin de elektrische gevaren bij het verrichten van werkzaamheden zijn toegelicht."

Cursusinhoud

In de cursus wordt ingegaan op alle van toepassing zijnde aspecten voor het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden. Met deze opleiding krijgt de deelnemer:

• kennis van en inzicht in relevante normen en wetgeving ten behoeve van een veilige bedrijfsvoering en elektrische installaties;

• kennis van de elektriciteitsvoorziening;

• voldoende inzicht in de opbouw en functie van de installaties;

• kennis van en inzicht in de theoretische achtergronden van de elektrische energietechniek, benodigd voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden;

• inzicht in het gebruik van de verschillende gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen ten behoeve van werkzaamheden en veiligstellen van elektrische installaties;

• kennis van en inzicht in de gevolgen van overbelasting en kortsluitingen in de elektrische installaties;

• kennis van en inzicht in hoe te handelen bij afwijking van de normale bedrijfsvoering met elektrische installaties.

• bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende personen, vermeld in de NEN-EN 50110-1 en de NEN 3840;

• taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een voldoend onderricht persoon HS.

Aan de hand van diverse praktijksituaties worden in het hoogspanningspracticum, onder de werkelijke bedrijfsspanning, opdrachten uitgevoerd.

Doelgroep

De doelgroep voor deze opleiding bestaat uit een zeer gevarieerde groep. Om deze reden bieden wij de opleiding in drie uitvoeringen aan, gebaseerd op de werkzaamheden van de deelnemers. De 1-daagse opleiding is bijvoorbeeld bestemd voor medewerkers die werkzaamheden van een andere aard dan elektra, uitvoeren in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties. Hierbij valt te denken aan schilders of schoonmakers.

Voor medewerkers die echt verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en veiligheid bij werkzaamheden aan of in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties, zoals verantwoordelijk deskundigen, bedrijfsvoerders of hoofden van technische diensten, bieden wij de 3–daagse opleiding. Indien gewenst kunnen zij de opleiding afsluiten met een STIPEL-examen.

Vooropleiding

Een vooropleiding is niet noodzakelijk.

Examen

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname. Afhankelijk van de werkzaamheden, kan de opleiding afgesloten worden met een STIPEL-examen.

Groepsgrootte

Maximaal 8 personen.

Cursusduur

De cursusduur is 1, 2 of 3 dagen, afhankelijk van de werkzaamheden.

Lestijd is van 8.30 – 16.00 uur

Locatie

Amersfoort

In-company

In-company cursussen behoren tot de mogelijkheden.

Kosten

De prijzen van deze cursus zijn afhankelijk van de cursusduur;

1-daagse VOP € 225,- exclusief examen en BTW

2-daagse VOP € 445,- exclusief examen en BTW

3-daagse VOP € 675,- exclusief examen en BTW

Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal en lunch. De examenkosten bedragen € 275,- p.p. exclusief BTW.

Voor in-company cursussen gelden afwijkende prijzen. U kunt vrijblijvend een offerte opvragen.

 

Ga naar het aanmeldformulier of ga terug naar het opleidingsoverzicht.

 

Klik hier voor het cursusrooster 

 

Doel van de cursus

Na afronding van de opleiding is de cursist in staat om de verantwoordelijkheid te dragen en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen om de bedrijfsvoering te waarborgen.

Cursusinhoud

• kennis van en inzicht in relevante normen en wetgeving ten behoeve van een veilige bedrijfsvoering en elektrische installaties;

• kennis van de elektriciteitsvoorziening;

vvoldoende inzicht in de opbouw en functie van de installaties;

• kennis van en inzicht in de theoretische achtergronden van de elektrische energietechniek, benodigd voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden;

• inzicht in het gebruik van de verschillende gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen ten behoeve van werkzaamheden en veiligstellen van elektrische installaties;

• kennis van en inzicht in de gevolgen van overbelasting en kortsluitingen in de elektrische installaties;

• kennis van en inzicht in hoe te handelen bij afwijking van de normale bedrijfsvoering met elektrische installaties.

• aan de hand van diverse praktijksituaties worden in het hoogspanningspracticum, onder de werkelijke bedrijfsspanning, opdrachten uitgevoerd.

Doelgroep

Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering en veiligheid bij werkzaamheden aan of in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties, zoals;

• Installatie-/werkverantwoordelijke;

• bedrijfsvoerders;

• hoofden van technische diensten.

Vooropleiding

De cursisten hebben bij voorkeur een elektrotechnische vakopleiding op niveau 4, volgens Wet Educatie en Beroepsopleidingen.

Groepsgrootte

4 personen.

Cursusduur

De cursusduur is 5 dagen.

Lestijd is van 8.30 - 16.00 uur

Examen

De opleiding wordt afgerond met een STIPEL-examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een diploma. Dit diploma is 3 jaar geldig.

Locatie

Amersfoort

In-company

In-company cursussen behoren tot de mogelijkheden.

Kosten

De cursusprijs bedraagt € 2.380,- p.p. exclusief BTW en examenkosten. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal en lunch. De examenkosten bedragen € 360,- p.p. exclusief BTW.

Voor in-company cursussen gelden afwijkende prijzen. U kunt vrijblijvend een offerte aanvragen.

 

Ga naar het aanmeldformulier of ga terug naar het opleidingsoverzicht.

 

De Wilde ingenieurs groep • Velserweg 16 • 1942 LD Beverwijk • T. 0251 - 22 22 62 • F. 0251 - 22 20 11 • E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.sitemap

Go To Top